روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

روش مطالعه علوم انساني با رويكرد اسلامي/ علم ديني يا نظريه ديني؟
 
كرسي ترويجي «فرآيند روش مطالعه علوم انساني با رويكرد اسلامي» از سلسله كرسي هاي ترويجي در جستجوي روش شناسي به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت مجازي برگزار شد. نوشته روش مطالعه علوم انساني با رويكرد اسلامي/ علم ديني يا نظريه ديني؟ اولين بار در تحليلي خبري اديان نيوز. پديدار شد.
علم ديني يا نظريه ديني؟ / گزارشي از نشست روش مطالعه علوم انساني با رويكرد اسلامي

كرسي ترويجي «فرآيند روش مطالعه علوم انساني با رويكرد اسلامي» از سلسله كرسي‌هاي ترويجي در جستجوي روش‌شناسي به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت مجازي برگزار شد.

نوشته روش مطالعه علوم انساني با رويكرد اسلامي/ علم ديني يا نظريه ديني؟ اولين بار در تحليلي خبري اديان‌ نيوز. پديدار شد.

]]>
منبع خبر:
اديان نيوز
   تاریخ: ۲۱:۰۷ - ۲۵/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۸