روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
افق تازه
ماهنامه اقتصادی اجتماعی دو زبانه
www.ofoghetaze.com
شهر آوا
نشریه داخلی بانک شهر
www.shahr-bank.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بازار کار
رسانه اشتغال استخدام کارآفرینی
www.bazarekar.ir
قاف قلم
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
www.hamraznews.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
مردم سیلک
هفته نامه کاشان
www.payk-sialk.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir