دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
صبح ایرانیان
هفته نامه
www.sobheiranian.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
صدای آزادی
هفته نامه غرب کشور
www.balout.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
عیار اقتصاد
هفته نامه اقتصادی
www.ayarweekly.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
كیاست
هفته نامه سراسری
www.kiyasat.com
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مردم سیلک
هفته نامه کاشان
www.payk-sialk.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
مناطق آزاد
هفته نامه اقتصادی
www.freezonesnews.com
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
وطن یولی
دوهفته نامه فرهنگی
صبح آمل
دو هفته نامه استان مازندران
www.sobheamol.ir