دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
زرین مهر
هفته نامه زرین شهر
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سرند
ماهنامه تحلیلی
www.sarandmonthly.com
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
سیمای بانکداری
ماهنامه تحلیلی
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح آمل
دو هفته نامه استان مازندران
www.sobheamol.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
امنیت فناوری اطلاعات
ماهنامه فناوری اطلاعات
newsroom.shabakeh.net
صدای آزادی
هفته نامه غرب کشور
www.balout.ir
امید زندگی
مجله امید زندگی
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
عیار اقتصاد
هفته نامه اقتصادی
www.ayarweekly.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
فناوری نانو
ماهنامه معاونت علمی ریاست جمهوری
www.nano.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
كیاست
هفته نامه سراسری
www.kiyasat.com
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیام تولید
ماهنامه شرکت تولید برق قم
www.gccpp.ir
مردم سیلک
هفته نامه کاشان
www.payk-sialk.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
مناطق آزاد
هفته نامه اقتصادی
www.freezonesnews.com
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مهدیار
هفته نامه آذربایجان شرقی
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز