روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
افق تازه
ماهنامه اقتصادی اجتماعی دو زبانه
www.ofoghetaze.com
صبح آمل
دو هفته نامه استان مازندران
www.sobheamol.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مردم سیلک
هفته نامه کاشان
www.payk-sialk.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
حیات طیبه
هفته نامه تخصصی ولایت ایثار شهادت
www.afsaran.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
راهبران
ماهنامه سازمان راهداری
www.rmto.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رشد تکنولوژی آموزشی
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir