دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

ابعاد فرهنگي و اجتماعي تكنولوژي مورد توجه جهانيان است
 
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شريف در سومين نشست شوراي علمي دومين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري، گفت: ملاحظات فرهنگي و اجتماعي خاص مي­ تواند عاملي براي ارتقاء تمدن بشري باشد.
به گزارش ايران اكونوميست، دكتر مصطفي تقوي، دبير سومين نشست شوراي علمي همايش دين، فرهنگ و فناوري در اين نشست كه به ميزباني دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، اظهار كرد: همايش دين، فرهنگ و فناوري از زاويه ديد يك تكنولوژيست به اندازه زاويه ديد يك فعال فرهنگي و اجتماعي اهميت دارد.

دكتر تقوي با بيان اينكه اگر بخواهيم مصنوعات تكنيكي كاركرد مطلوب را ايفا كنند بايد ابعاد فرهنگي و اجتماعي تكنولوژي را در نظربگيريم، گفت: امروزه در دنيا بيش از پيش اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در جهان امروز، توسعه تكنولوژي در بسياري از موارد به معناي توسعه سيستم هاي اجتماعي تكنيكي است، در واقع توسعه تكنولوژي در بسياري از موارد با درهم تنيدگي عوامل فني، عامل سخت افزاري، عوامل انساني و اجتماعي سامان يافته است.

دبير نشست شوراي علمي همايش ادامه داد: تكنولوژي يكي از مقومات مهم و اساسي تمدن است و توسعه سيستم هاي اجتماعي-تكنيكي با ملاحظات فرهنگي و اجتماعي خاص مي تواند منجر به ارتقاي تمدن بشري شود. همايش دين، فرهنگ و فناوري همايشي بزرگ و چند بعدي است؛ اين همايش از جهت گستره موضوعي به حوزه خاصي از فناوري و مسائل مرتبط با آن محدود نمي شود. به همين دليل، مراكز علمي مرتبط با حوزه هاي مختلف فناوري مي توانند در اين همايش مشاركت داشته باشند. از شركت كنندگان مي خواهم در اجراي هرچه بهتر اين همايش مشاركت جدي داشته باشند.

وي تصريح كرد: دومين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري تنها با هدف جمع آوري مقالات برگزار نمي شود و به دنبال ايجاد گفتماني در جامعه است كه نسبت ميان تكنولوژي و عوامل اجتماعي را درك مي كند.

دكتر تقوي ادامه داد: اگر به دنبال توسعه تكنولوژي هستيم، بايد ملاحظات فرهنگي و نگاه هاي اجتماعي را نسبت به اين موضوع لحاظ كنيم.

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شريف، در ارتباط با سابقه اين دانشگاه در همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري، گفت: همايش مذكور براي اولين بار در دانشگاه صنعتي شريف با كمك انديشكده مهاجر برگزار شد. با توجه به اينكه دانشگاه شريف يكي از حلقه هاي كليدي توسعه تكنولوژي در كشور است و با توجه به اينكه دانشگاه صنعتي شريف در رشته هايي همچون فلسفه و اخلاق علم و تكنولوژي، مطالعات علم و تكنولوژي و نيز سياست علم و تكنولوژي پيشرو است، طبيعي است كه از همايش هايي از اين جنس استقبال كند.

اين همايش دو هدف را دنبال مي كند

دكتر خادم حسيني، عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و دبير دومين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري در اين نشست با بيان اينكه نگاه اصلي موضوع دين، فرهنگ و فناوري يك نگاه بين رشته اي است و به تازگي در سطح جهاني مطرح شده، اظهار كرد: فناوري در خلا شكل نمي گيرد و به بسترهاي فرهنگي و اجتماعي نياز دارد. اگر اين رويكرد را داشته باشيم و بتوانيم به پيشران هاي اجتماعي آن دست پيدا كنيم، وارد عرصه هاي جديد علوم و تكنولوژي ها مي شويم.

دكتر خادم حسيني گفت: اميدواريم اين جلسه بتواند گام تكميلي خود را براي افق هاي بلندتر دنبال كند. پيش از رويداد اصلي، ده ها همايش محلي، تخصصي و نشست هاي علمي برگزار مي كنيم تا هر دستگاهي متناسب با ظرفيت هاي تخصصي خود بتواند مشاركت لازم و مطلوبي با همايش داشته باشد. طرح پرسش هايي در زمينه مسائل اجتماعي توسعه تكنولوژي از سوي دستگاه ها، دانشگاه ها و پژوهشكده ها كه سه گروه مخاطبان ما در اين نشست ها هستند، بسيار ارزشمند است. هدف از برگزاري اين همايش، بحث توليد دانش به صورت مقاله و برگزاري نشست هاي تخصصي در قالب بحث هاي گفتماني است.

محورهاي همايش بررسي چالش ها بود

دكتر مهدي نصيري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جانشين دبير همايش درباره محورهاي همايش گفت: مباني معرفت شناختي، فلسفي و نظري فناوري هاي سايبري و فضاي مجازي، مناسبات دين و فناوري ويژه فناوري هاي سايبري و فضاي مجازي، مباني فرهنگي، اجتماعي ويژه فناوري هاي سايبري و فضاي مجازي، چالش هاي كارآفريني، اقتصاد، ارزش و فناوري هاي سايبري و فضاي مجازي، پيوست نگاري فرهنگي ويژه فناوري هاي سايبري و فضاي مجازي، فناوري و مسائل فرهنگي خانواده و زنان، چالش هاي فرهنگي اجتماعي حوزه فناوري و مسائل حكمراني، سياستگذاري و آينده پژوهي فناوري در ايران محورهاي دومين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري بر مبناي تقسيم بندي متعارف علوم مرتبط بودند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف، دوره اول همايش دين، فرهنگ و فناوري با مشاركت حدود 30 دانشگاه، مركز آموزشي و پژوهشي و سازمان در ارديبهشت سال 1397 برگزار شد كه با استقبال خوبي از محققان 17 كشور اروپايي و عربي مواجه شد. ثمره استقبال از اولين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري، ارسال 150 مقاله به زبان هاي فارسي، انگليسي و عربي به دبيرخانه همايش و ارائه آنها در دو شهر تهران و قم بود كه ماحصل مقالات در قالب 5 جلد كتاب به چاپ رسيد. دومين دوره اين رخداد بين المللي با ابعادي وسيع تر در آذرماه سال جاري برگزار مي شود.
   تاریخ: ۱۶:۵۴ - ۰۲/۰۴/۱۴۰۱   بازدید: ۲