روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ورود «فناوري و ديدگاه علماي حوزه علميه» به بازار نشر
 
گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كتاب فناوري و ديدگاه علماي حوزه علميه بررسي ميداني بر اساس روش نظريه بنياني را منتشر كرد.
گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كتاب فناوري و ديدگاه علماي حوزه علميه بررسي ميداني بر اساس روش نظريه بنياني را منتشر كرد.خبرگزاري شبستان، گروه انديشه: كتاب «فناوري و ديدگاه علماي حوزه علميه» به قلم دكتر مهدي نصيري يكي از اعضاي هيات علمي گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 236 صفحه در شهريور ماه سال جاري به ويترين انتشارات پژوهشگاه اضافه شده است.

اين اثر از دو جهت داراي اهميت است، ابتدا روش نظريه بنياني را به عنوان روشي كيفي در انجام امور پژوهشي معرفي مي نمايد. با كمك اين روش مي توان به نظريه سازي در علوم انساني پرداخت. يكي از نيازهاي جامعه علمي كشور، نياز به بومي و اسلامي سازي علوم انساني است. اين نياز با كمك ابزار و روش نظريه بنياني قابل دستيابي است. اهميت ديگر اين نوشتار كار پژوهشي است كه با استفاده از اين روش و مصاحبه با علماي حوزه علميه قم و تجزيه و تحليل آن صورت گرفته است. اين پژوهش تلاش دارد تا رويكرد علماي دين نسبت به فناوري هاي جديد را به عنوان مطالعه اي در باب رويكردهاي مطرح در جامعه شناسي فناوري ارائه نمايد. محققان و دانشجويان، به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي با استفاده از اين روش مي توانند با ابزار كاربردي نظريه سازي در علوم انساني اسلامي و بومي آشنا شوند و اين روش را در مطالعات خود به كار ببرند.

علاقه مندان براي دريافت و سفارش كتاب به نشاني: http://rihu.ac.ir/fa/book مراجعه كنند.
منبع خبر:
شبستان
   تاریخ: ۲۱:۲۲ - ۲۵/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۹